Program Piątej Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii DziecięcejCzwartek, 13.09.2018 r.  

8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 - 11.30 (150 min.) Sesja 1
Co nowego w endokrynologii i diabetologii w opinii przewodniczących polskich towarzystw naukowych
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Ewa Małecka - Tendera,  dr hab. med. A. Kędzia

Co nowego w endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

prof. dr hab. med. Maciej Małecki - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

prof. dr hab. med. Marek Ruchała - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)
 

Co nowego w endokrynologii prof. dr hab. med. Andrzej Lewiński - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)

Znaczenie mikrozwapnień w jądrach prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

11.30 - 11.45 przerwa (15 min.)

11.45 - 13.00 (75 min.)

Uroczyste otwarcie V Szkoły PTEiDD

Mistycyzm w dawnej pediatrii prof. dr hab. med. Janusz Skalski (wykład 60 min.)


13.00 - 14.30  (90 min.) Sesja 2  
Wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego w okresie rozwojowym I (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak, dr hab. med. M. Kalina

SGA, IUGR i EUGR u noworodków urodzonych przedwcześnie – perspektywa neonatologa dr hab. med. Przemko Kwinta (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Leczenie niskiego wzrostu w SGA i IUGR dr hab. med. Elżbieta Petriczko (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)
 
Wrodzona wielohormonalna niedoczynność przysadki prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

14.30 - 15.15 lunch (45 min.)


15.15 - 16.45 (90 min.) Sesja 3   
Wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego w okresie rozwojowym II (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)

Przewodniczący: prof. dr hab. med. W. Młynarski, dr hab. med. E. Petriczko

Centralne przedwczesne dojrzewanie – diagnostyka i leczenie dr hab. med. Maciej Hilczer (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Auksologiczna i biochemiczna diagnostyka przyczyn niskorosłości – ocena przydatności metod dr hab. med. Joanna Smyczyńska (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja) 
 
Kiedy zastosować leczenie niskiego wzrostu przy zastosowaniu rhIGF-1 dr hab. med. Andrzej Kędzia (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

16.45 - 17.00 przerwa (15 min.)


17.00 - 18.30 (90 min.) Sesja 4
Wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego w okresie rozwojowym III (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)
Przewodniczący: prof. dr hab. med. L. Szewczyk, dr hab. med. M. Hilczer

Hiperandrogenizacja u dziewcząt prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Tendera (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)
 
Leczenie wieloosiowej niedoczynności przysadki u pacjentów dorosłych dr med. Aleksandra Gilis-Januszewska (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Czynnościowa hiperandrogenizacja u chłopców dr med. Beata Wikiera (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Piątek, 14.09.2018 r. 

8.30 - 10.00 (90 min.) Sesja 5  
Wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego i cukrzycy, w okresie rozwojowym IV (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)

Przewodniczący:  prof. dr hab. med. A. Mazur, dr hab. med. A. Kucharska


Dieta bezglutenowa u dzieci i młodzieży – korzyści i powikłania prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Celiakia w cukrzycy – czy zalecenia ESPHGN mają zastosowanie w cukrzycy? dr hab. med. Joanna Nazim (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Trudności diagnostyczno-lecznicze wrodzonego przerostu nadnerczy – czy przesiew noworodkowy rozwiązuje wszystkie problemy? prof. dr hab. med. Piotr Fichna (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  


10.00 - 11.30 (90 min.) Sesja 6  
Wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego i cukrzycy w okresie rozwojowym V (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)
Przewodniczący: dr hab. med. B. Pyrżak, dr hab. med. A. Gawlik


Co nowego w prewencji cukrzycy typu 1 prof. dr hab. med. Małgorzata Myśliwiec (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)
 
Wytyczne suplementacji witaminy D – które wybrać i dlaczego? dr hab. med. Paweł Płudowski (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)

Diagnostyka różnicowa – choroby rzadkie w pediatrii dr hab. med. Zbigniew Żuber (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

11.30 - 11.45 przerwa (15 min.)
    
11.45 - 13.15  (90 min.) Sesja 7

Zaburzenia hormonalne wymagające rozpoznania i wprowadzenia leczenia przez pediatrę w opinii ekspertów I (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)
Przewodniczący:  prof. dr hab. med. P. Fichna,  dr. hab. med. E. Barg


Monogenowe formy otyłości prof. dr hab. med. Artur Mazur (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)
 
Otyłość a cukrzyca typu 2
dr hab. med. Małgorzata Wójcik (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Chory z otyłością przed i po zabiegu bariatrycznym dr hab. med. Paweł Matusik (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

13.15 - 14.45 (90 min.) Sesja 8     
Wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego w okresie rozwojowym VI (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)

Przewodniczący: prof. dr hab. med. M. Niedziela, dr hab. med. J. Smyczyńska

Co nowego w genetyce rozwoju somatycznego i płciowego dr hab. med. Mieczysław Szalecki (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Zespół Turnera dr hab. med. Aneta Gawlik (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)   

Rola endokrynologa w opiece i leczeniu dzieci z trisomią 21 dr hab. med. Ewa Barg (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

14.45 - 15.30 lunch (45 min.)


15.30 - 17.00  (90 min.) Sesja 9  
Wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego i cukrzycy, w okresie rozwojowym VII (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)
Przewodniczący: dr hab. med. A. Szadkowska, dr hab. med. A. Szypowska


Postępowanie w ostrych zaburzeniach glikemii u pacjenta leczonego przy zastosowaniu pompy insulinowej prof. dr hab. med. Przemysława Jarosz-Chobot (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)
 
Zaburzenia glikemii niezwiązane z cukrzycą prof. dr hab. med. Anna Noczyńska (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  
Ostre stany w przebiegu cukrzycy prof. dr hab. med. Leszek Szewczyk (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)


17.00 - 18.30  (120 min) Sesja 10  
Wytyczne postępowania w chorobach układu wydzielania wewnętrznego, w tym cukrzycy, w okresie rozwojowym VIII (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)
Przewodniczący: prof. dr hab. med. P. Jarosz-Chobot, prof. dr hab. med. A. Noczyńska


Parametry wyrównania metabolicznego cukrzycy: wczoraj, dziś i jutro prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski/dr hab. med. Beata Mianowska (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Zalecenia dotyczące postępowania w cukrzycowej kwasicy ketonowej w świetle nowych rekomendacji ISPAD 2018 dr hab. med. Agnieszka Szadkowska (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)
 
Zalecenia PTD dotyczące terapii pompowej i ciągłego monitorowania glikemii u chorych na cukrzycę dr hab. med. Agnieszka Szypowska (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Sobota, 15.09.2018 r. 

8.00 - 9.30 (90 min.) Sesja 11
Zaburzenia hormonalne wymagające rozpoznania i wprowadzenia leczenia przez pediatrę w opinii ekspertów II (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)
Przewodniczący: prof. dr hab. med. M. Myśliwiec, dr hab. med. I. Beń-Skowronek


Powikłania po leczeniu hemato-onkologicznym prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Anorexia jako objaw w pediatrii prof. dr hab. med. Katarzyna Ziora (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)
 
Powikłania endokrynologiczne po przeszczepie szpiku
dr hab. med. Anna Wędrychowicz (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  


9.30 - 11.30  (120  min.) Sesja 12
Zaburzenia hormonalne wymagające rozpoznania i wprowadzenia leczenia przez pediatrę w opinii ekspertów III (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)

Przewodniczący: dr hab. med. A. Zachurzok, dr hab. med. M. Szalecki


Nowe rozwiązania technologiczne i algorytmy postępowania w leczeniu za pomocą osobistej pompy insulinowej prof. dr hab. med. Tomasz Klupa (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)

Zaburzenia elektrolitowo-wodne u noworodka o podłożu endokrynologicznym dr hab. med. Iwona Beń-Skowronek (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)  

Noworodek z wylewem krwi do nadnerczy dr hab. med. Beata Pyrżak (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)

SIADH i zespół mózgowej utraty soli dr hab. med. Maria Kalina/
dr med. Elżbieta Berdej-Szczot (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)

11.30 - 11.45 przerwa (15 min.)


11.45 - 13.15 (90 min.) Sesja 13
Zaburzenia hormonalne wymagające rozpoznania i wprowadzenia leczenia przez pediatrę w opinii ekspertów IV (wykłady ilustrowane przypadkami klinicznymi)
Przewodniczący: prof. dr hab. med. K. Ziora, dr hab. med. P. Matusik 


Choroba autoimmunizacyjna tarczycy a rak tarczycy prof. dr hab. med. Marek Niedziela (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)

Postępowanie z pacjentem z przypadkowo stwierdzonym zaburzeniem osi tarczycowej dr hab. med. Anna Kucharska (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja) 


Zaburzenia miesiączkowania dr hab. med. Agnieszka Zachurzok (wykład 25 min.+ 5 min. dyskusja)

Zakończenie Szkoły

Lunch

 
 
Sponsorzy