Sekretariat Szkoły:

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
Katedra Pediatrii
Wydział Lekarski Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel. +48 12 333 90 39, +48 12 333 90 40, 
e-mail: endoszkola@cm-uj.krakow.pl
www.PTEiDD.pl


Biuro Organizacyjne:

Symposium Cracoviense
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
tel. +48 12 422 76 00, fax +48 12 421 38 57
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl
www.symposium.pl
 
Sponsorzy