Termin V Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej:

13-15 września 2018 r.

Miejsce obrad:

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM
ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków
http://www.cdk.wl.uj.edu.pl/

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
Katedra Pediatrii
Wydział Lekarski Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,
tel. +48 12 333 90 39, +48 12 333 90 40, 
e-mail: endoszkola@cm-uj.krakow.pl
www.PTEiDD.pl
 
Biuro Organizacyjne:
Symposium Cracoviense Sp. z o.o.

ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
tel. +48 12 422 76 00, fax +48 12 421 38 57
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl
www.symposium.pl

Regulamin V Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej:

Regulamin do pobrania
 

Opłaty rejestracyjne:

300 zł brutto - uczestnik członek PTEiDD
350 zł brutto - uczestnik bez członkowstwa w PTEIDD

Opłaty rejestracyjne obejmują: udział w obradach, wstęp w strefę wystaw firmowych, identyfikator i materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunche.
 
Opłaty można przesłać za pomocą:
  • przelewu bankowego na konto Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
    ALIOR Bank S.A. O/Kraków 77 2490 0005 0000 4530 9032 2768

  • płatności on-line w systemie dotpay.pl (po zarejestrowaniu, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem bezpośrednio do platformy płatności on-line dotpay.pl)

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany automatycznie do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Potwierdzenie uczestnictwa w V Szkole PTEiDD zostanie przesłane natychmiast po zarejestrowaniu na stronie interentowej wydarzenia. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem finansowym, które działa zgodnie z warunkami anulacji.


Informacja dla osób sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne:

Zgłoszenia osób sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne powinni dokonać przedstawiciele firm, podając imię i nazwisko osoby sponsorowanej oraz dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.


Certyfikaty:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dn. 6.10.2004r. zał. nr 3 uczestnicy Konferencji V Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej otrzymują 20 punktów edukacyjnych.

Rezygnacja:

Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Biura Organizacyjnego.
W przypadku rezygnacji z opłaty rejestracyjnej do 13 czerwca 2018r. zostanie zwrócona połowa depozytu, natomiast po tym terminie depozyt nie będzie zwracany.

Kontakt z Biurem Organizacyjnym:
tel. +48 12 422 76 00, +48 12 422 76 00
fax +48 12 421 38 57
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl
  
Sponsorzy